Press "Enter" to skip to content

Du lịch qua các vùng miền New Zealand

Rate this post

Du lịch qua các vùng miền New Zealand 1Auckland là thành phố Polynesia lớn nhất thế giới, với hơn một phần tư người Maori va khoảng 100.000 người đảo Thái Bình Dương. Người Hoa ở đây cũng bùng nổ, với rất nhiều người nhập cư từ Hồng Kông và Đài Loan.


Ms.Myngoc (Theo Vòng quanh đất nước NZ)

Facebook Comments
hoithaoduhoc
hoithaoduhoc

View all posts