Press "Enter" to skip to content

Kinh tế – Xã hội

Rate this post

Niu Di-lân có cơ sở kinh tế nông, công nghiệp phát triển, trong đó chăn nuôi giữ vai trò quan trọng. Tỷ trọng các ngành trong GDP: nông nghiệp 4,7%; công nghiệp 27,8%, dịch vụ 67,6%. 3/4 sản phẩm nông nghiệp hàng năm dùng để xuất khẩu. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 23.000 USD (2006). Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 2,2%, năm 2006 đạt 1,4%.

Niu Di-lân có cơ sở kinh tế nông, công nghiệp phát triển, trong đó chăn nuôi giữ vai trò quan trọng. Tỷ trọng các ngành trong GDP: nông nghiệp 4,7%; công nghiệp 27,8%, dịch vụ 67,6%. 3/4 sản phẩm nông nghiệp hàng năm dùng để xuất khẩu. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 23.000 USD (2006). Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 2,2%, năm 2006 đạt 1,4%.

Nền kinh tế Niu Di-lân chủ yếu dựa vào thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá. Niu Di-lân buôn bán với hầu hết các nước trên thế giới, trong đó các bạn hàng lớn nhất là Ô-xtrây-lia, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm sữa, thịt gia súc, gỗ, cá, thiết bị máy móc, rau và hoa quả. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phương tiện giao thông, máy móc, nhiên liệu, chất dẻo, thiết bị y tế….

Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào Niu Di-lân chủ yếu đến từ Ô-xtrây-lia, Nhật Bản, Xinh-ga-po, Anh, Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, xây dựng và du lịch.

Niu Di-lân được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng cao về khả năng cạnh tranh. Từ năm 2002 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình khoảng 4,2-4,4%/năm, thuộc loại cao trong khối OECD. Tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong thời gian dài giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp đáng kể từ mức 7,8% năm 1999 xuống 4% năm 2005, mức thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại đây.

Ms.Myngoc

Facebook Comments
hoithaoduhoc
hoithaoduhoc

View all posts