Press "Enter" to skip to content

Thiên nhiên tươi đẹp ở New Zealand

Rate this post

Tham quan công viên quốc gia Fiordland, bạn sẽ ngỡ mình như lạc vào thế giới thần tiên với những bức tranh thiên nhiên sống động. Hình ảnh đăng tải trên New York Times.

Ms.Myngoc (Theo NgoiSao)

Facebook Comments
hoithaoduhoc
hoithaoduhoc

View all posts