Nếu bạn đang có kế hoạch di chuyển, học tập tại nước ngoài thì đừng bỏ qua bài viết của chúng tôi nhé. Hãy lên danh sách càng đồ dùng cần thiết trước chuyến đi của mình nhé.